Διαθέσιμα μαθήματα

One idea for a repository for level A0

 • Διδάσκων: John Bennett

B2 English

 • Διδάσκων: Jamie Anderson
 • Διδάσκων: Paul Cleverley
 • Διδάσκων: Jasmijn de Bree
 • Διδάσκων: Ryan Faulkner
 • Διδάσκων: Moira Lewin
 • Διδάσκων: Anna-Maria Muller
 • Διδάσκων: christina nguyen
 • Διδάσκων: Alice Odell Hunt
 • Διδάσκων: Andre Oliveira
 • Διδάσκων: Thomas Schafranek
 • Διδάσκων: Magdalena Torres
 • Διδάσκων: Guillem Vaquer Nebot
 • Διδάσκων: michael wang

B1 English

 • Διδάσκων: Jamie Anderson
 • Διδάσκων: Paul Cleverley
 • Διδάσκων: Jasmijn de Bree
 • Διδάσκων: Ryan Faulkner
 • Διδάσκων: Anna-Maria Muller
 • Διδάσκων: christina nguyen
 • Διδάσκων: Andre Oliveira
 • Διδάσκων: Thomas Schafranek
 • Διδάσκων: Guillem Vaquer Nebot
 • Διδάσκων: michael wang

Pre-A1 English

 • Διδάσκων: sarah alsamman
 • Διδάσκων: Jamie Anderson
 • Διδάσκων: Paul Cleverley
 • Διδάσκων: Jasmijn de Bree
 • Διδάσκων: Ryan Faulkner
 • Διδάσκων: Anna-Maria Muller
 • Διδάσκων: alex nezam
 • Διδάσκων: christina nguyen
 • Διδάσκων: Andre Oliveira
 • Διδάσκων: isobel tilley
 • Διδάσκων: liz tobin
 • Διδάσκων: Magdalena Torres
 • Διδάσκων: Guillem Vaquer Nebot
 • Διδάσκων: abbie wilkins

A2 English

 • Διδάσκων: Paul Cleverley
 • Διδάσκων: Will Daly
 • Διδάσκων: Jasmijn de Bree
 • Διδάσκων: Ryan Faulkner
 • Διδάσκων: Anna-Maria Muller
 • Διδάσκων: christina nguyen
 • Διδάσκων: Andre Oliveira
 • Διδάσκων: Guillem Vaquer Nebot

A1 English

 • Διδάσκων: sarah alsamman
 • Διδάσκων: Jamie Anderson
 • Διδάσκων: Paul Cleverley
 • Διδάσκων: Brigitte Contomykolos
 • Διδάσκων: Jasmijn de Bree
 • Διδάσκων: Ryan Faulkner
 • Διδάσκων: Theo Fromentin
 • Διδάσκων: Sophie Garforth
 • Διδάσκων: Anna-Maria Muller
 • Διδάσκων: christina nguyen
 • Διδάσκων: Andre Oliveira
 • Διδάσκων: Mathieu Peyjo
 • Διδάσκων: liz tobin
 • Διδάσκων: Guillem Vaquer Nebot
 • Διδάσκων: abbie wilkins